นโยบายคุณภาพ "เน้นความพอใจของลูกค้า ผลิตสินค้ามีมาตรฐาน การทำงานปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม เหมาะสมด้วยราคา ส่งมอบตรงเวลาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"     นโยบายสิ่งแวดล้อม "ปฏิบัติตามกฏและข้อกำหนดของลูกค้า ควบคุมสารเคมีในผลิต ป้องกันมลพิษ ปลูกจิตสำนึก ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง"


About Us

Pronec (Thailand) Co.,Ltd.
           Pronec (Thailand) Co.,Ltd. was established since 1995 to product assembly and trade precision parts such as coils along our customers needs. We supply serveral printers coil even coils for DVD, MD and Digital Camera. The advanced products at howadays          
           We produce the coils in Thailand in control of the hi-level technology from our parent (Holding) Company, Taisei Kiden Hanbai Co.,Ltd. Japan.
That's why we satisfied our customers with reasonable prices and good quality. We get high respectation from our serveral customers in oversea, for example; Japan, Hongkong, Malaysia and Singapore. We hope that our policy  "The leading Manufacturer for unique winding and assembly technology for coil" would make us to be the loved company by customers.